„Достойно ест“ ще бъде убедителен разказ за значимостта на културното наследство, завещано от дедите ни, зов да надграждаме сътвореното през вековете, усещане за силата на вярата и необходимостта от духовно извисяване.

ПОСЛАНИЯТА НА „ДОСТОЙНО ЕСТ“

  • ФИЛМ ПЪРВИ „ЗА РАЖДАНЕТО“
    Вярата е началото: на род, народ, култура…
  • ФИЛМ ВТОРИ „ЗА СИЛАТА“
    Силата е във вярата, в съхранението на традициите и културата, в словото и ученолюбието…
  • ФИЛМ ТРЕТИ „ЗА ВЯРАТА“
    Страхът от „БОЖИЕТО НАКАЗАНИЕ“ е за слабите духом, почитанието и вярата е за силните…

Всички права запазени © 2005-2016 Globus Media Group